Facebook

Andrzej Muszyński, Przemysław Bochat - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2018

Andrzej Muszyński, Przemysław Bochat - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2018

Andrzej Muszyński, sekretarz Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych i Przemysław Bochat, członek Zarządu PZPRZ – organizacji branżowej, założonej w 1998 r. w celu reprezentowania na forum publicznym interesów wielkiej rzeszy polskich rolników zajmujących się uprawą zbóż.

Andrzej Muszyński, absolwent Politechniki Warszawskiej – inżynier mechanik o specjalności konstrukcje maszyn i urządzeń rolniczych, pracę zawodową zaczynał w 1984 r. w Polskich Zakładach Zbożowych we Włocławku, pełniąc m.in.  funkcję dyrektora ds. technicznych. Prowadził w latach 80. ub. w.  nadzór techniczno-inwestorski nad budową elewatora zbożowego o pojemności 50.000 ton, stosując nowoczesne rozwiązania poprawiające kontrolę jakości i właściwą pielęgnację magazynowanych zbóż. Jego autorstwa była również modernizacja młyna pszenno-żytniego we Włocławku o dobowej zdolności przerobu 150 ton,  polegająca na przebudowie systemu transportu pneumatycznego mlewa na znacznie wydajniejszy i bardziej energooszczędny. W firmie BIN, do której trafił w 1994 r., powierzono mu najpierw stanowisko menedżera produktu, a później dyrektora marketingu.

Przemysław Bochat, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Prawa i Administracji (oba kierunki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu), a także podyplomowych studiów rolniczych na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy - przez 12 lat związany zawodowo z firmą BIN, w której jako wicedyrektor marketingu zajmował się z sukcesami promocją silosów BIN. Obecnie jest dyrektorem ds. relacji z klientami w firmie Swimer w Toruniu.

Obydwaj – u boku śp. Stanisława Kaszubskiego, wybitnego marketingowca i udziałowca BIN -  okazali się wyjątkowo skutecznymi propagatorami silosów zbożowych wśród polskich rolników. W ich kompetencjach były także marketingowe kontakty z instytucjami, instytutami naukowymi oraz szkołami wyższymi w zakresie badań i opracowań technicznych. Dzięki ich talentom organizacyjnym i pomysłowości, firma BIN otrzymała wiele nagród na wystawach, targach i prezentacjach wyrobów, m.in. Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich (w latach 2005, 2008 i 2009) oraz „Grand Mercure” MTP w 2006 r. za: wybitną aktywność marketingową, znaczącą pozycję rynkową, zaawansowane technologie, promowanie marki firmy jej produktów i wizerunku.

REKOMENDUJE
Prof. Tadeusz Pawłowski
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015:

- Andrzej Muszyński i Przemysław Bochat, jako członkowie władz Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, z wielką pasją realizują statutowe cele organizacji polskich zbożowców. Godne podkreślenia jest ich zaangażowanie w godne reprezentowanie Związku wobec decydentów krajowych i zagranicznych, a także wielki wkład w działalność promocyjno-szkoleniową oraz bliską współpracę z placówkami naukowo-badawczymi.


Zboże – to polskie złoto

Tak zwykł określać gospodarkę zbożową w Polsce nieodżałowanej pamięci Stanisław Kaszubski, nasz bezpośredni Szef w firmie BIN i nasz Wielki Nauczyciel. To pod Jego kierunkiem – wspólnie zakorzenialiśmy w krajobrazie polskiej wsi silosy zbożowe BIN, które dynamizowały rozwój przechowalnictwa ziarna w gospodarstwach chłopskich i zarazem uniezależniały rodzimych rolników od wszelkiej maści pośredników zbożowych. Stanisław Kaszubski miał wielki dar przekonywania nawet największych niedowiarków o potrzebie unowocześniania gospodarki zbożowej w naszym kraju. Temu celowi służyło też powołanie do życia w 1998 r. Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, którego gorącym orędownikiem i  współzałożycielem był Stanisław Kaszubski.

Ostatnie kilkanaście lat, to okres wielkich, wręcz epokowych przemian w polskim rolnictwie. Najpierw wiązały się one z przygotowaniami do wejścia Polski do Unii Europejskiej, a następnie, gdy to już stało się faktem, z procesami dostosowawczymi do wymagań stawianych przez Brukselę. Dla licznych polskich rolników to były trudne momenty. Stopniowo dojrzewała jednak świadomość, że pojedynczemu rolnikowi bardzo trudno będzie egzystować na wolnym rynku, że trzeba łączyć swe wysiłki w celu przezwyciężania narastających trudności. Takie myślenie u rosnącej grupy światłych rolników stało się swoistym podkładem pod powstanie organizacji skupiającej producentów roślin zbożowych i mającej ambicje rozwiązywania ich problemów w skali krajowej.

Z perspektywy 20-letniej działalności PZPRZ – można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że było to właściwe i dalekowzroczne przedsięwzięcie. Nasz Związek stał się nie tylko autentycznym reprezentantem środowiska zbożowego w Polsce, ale także włączył się w działania na szczeblu europejskim, a ściślej unijnym. Nasi przedstawiciele biorą stały udział w pracach unijnej Grupy Roboczej Zboża, Rośliny Białkowe i Oleiste COPA COGECA i spotkaniach Grupy doradczej o podobnej nazwie z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Nasza organizacja stara się też na miarę swoich możliwości reprezentować potrzeby i interesy producentów roślin zbożowych wobec władz państwowych, samorządowych, także wobec innych rolniczych organizacji społecznych i firm współpracujących z rolnictwem.

Zwracaliśmy się m.in. do rządu o stworzenie przejrzystego systemu zagospodarowywania nadwyżek towarowych zbóż. Czyniliśmy też próby wpłynięcia na zwiększenie cen skupu interwencyjnego do poziomu rekompensującego zwrot poniesionych nakładów na ich wyprodukowanie. Domagaliśmy się uczestnictwa rządu, poprzez państwowa firmę Elewarr, w stabilizacji rynku zbożowego w Polsce, a także zwiększenia zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz liczby litrów oleju napędowego zużywanego na 1 ha, a także uproszczenie procedur z tym związanych. Wielokrotnie upominaliśmy się o większą precyzję prognoz plonów przedstawianych przez GUS, by tym samym ograniczyć manipulacje cenowe na rynku zbożowym. Wyrażaliśmy też ostry sprzeciw wobec nieuzasadnionego podwyższania cen przez producentów nawozów.

Mocno angażujemy się jako Związek w promocję ziarna zbóż i przetworów zbożowych. Za sukces poczytujemy w tym względzie to, że udało nam się, jako jednej z pierwszych organizacji branżowych, wejść z całą mocą w realizację projektów promocyjnych, a szczególnie w popularyzację pieczywa z  całego ziarna. Temu m.in. służą działania promocyjne w ogólnopolskich mediach branżowych, przygotowywane przez PZPRZ specjalne poradniki dla konsumentów, piekarzy i producentów zbóż, także – serie spotów audiowizualnych przedstawiających prawidłowe praktyki w uprawie zbóż oraz urządzane przez nas stoiska promocyjne podczas różnych wydarzeń wystawienniczo-targowych na terenie całego kraju, jak również na dorocznych Dożynkach Prezydenckich w Spale.

Naszym osobistym sukcesem jest pozyskanie dla działań Związku licznych autorytetów naukowych z zakresu szeroko rozumianej gospodarki zbożowej, co zaowocowało ich formalnym zgromadzeniem w ramach Rady Ekspertów. Staramy się również organizować cyklicznie dla swoich członków szkolenia i zagraniczne wyjazdy studyjne, wychodząc z założenia, że wymiana doświadczeń  z farmerami amerykańskimi czy francuskimi jest najlepszą formą edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Słowem, jak mawiał nasz – i polskich rolników - Przyjaciel Stanisław Kaszubski, bierzemy zboże w swoje ręce.

(za „AGRO” 9/2018)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+