Facebook

ARiMR o dopłatach bezpośrednich

ARiMR o dopłatach bezpośrednich

Do 500 euro dopłat bezpośrednich do hektara upraw będzie mógł otrzymać aktywny rolnik, który potrafi tak ukierunkować swoją produkcję, by skorzystać z wielu możliwości dopłat do produkcji - poinformował prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross na konferencji prasowej, zorganizowanej 16 marca br.  w siedzibie Centrali ARiMR.

Szef Agencji przypomniał, że całkowity budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na l. 2014 - 2020 wynosi 42,4 mld euro. Z tej kwoty aż 23,7 mld euro są to pieniądze przeznaczone na realizację płatności obszarowych, a na wypłatę tych dopłat za 2015 r. zarezerwowano 3,5 mld euro. Aby sięgnąć po te pieniądze, rolnicy muszą  złożyć stosowne wnioski. – Każdy, kto złoży swój wniosek w terminie od 15 marca do 15 maja – zapewnił prezes A. Gross -  może liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości. Kto się spóźni i dostarczy dokumenty od 16 maja do 9 czerwca, będzie miał pomniejszone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Po 9 czerwca zaś nie będzie szans na złożenie dokumentów i otrzymania pieniędzy. Prezes podkreślił także, że poprawki i uzupełnienia do już złożonego wniosku można będzie składać bez żadnych sankcji finansowych do 31 maja, zaś wnioski złożone po 9 czerwca br. nie będą w ogóle rozpatrywane. Wnioski można składać osobiście w biurach powiatowych ARiMR, za pośrednictwem poczty oraz korzystając z Internetu.

Omawiając system płatności obszarowych, prezes ARiMR uzmysłowił, że ich celem jest: zapewnienie niższych cen żywności dla konsumentów; szczególne wsparcie aktywnych, małych i średnich gospodarstw, mających szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków; wsparcie produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości oraz restrukturyzacja oraz modernizacja sektora rolno-żywnościowego.

Podczas konferencji przybliżone zostały nowe rodzaje płatności bezpośrednie dostępne w 2015 r. Jedną z nich jest tzw. płatność na zazielenienie, zasadniczo przysługująca ogółowi rolników. Aby jednak mogli ją otrzymać rolnicy posiadający grunty orne o powyżej 10 ha, muszą oni wprowadzić dywersyfikację upraw, zaś rolnicy uprawiający ponad 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Płatność za zazielenienie wraz z jednolitą płatnością obszarową wyniesie ok. 180 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br.

Nowym rodzajem płatności obszarowych wprowadzonym od 2015 r. są też płatności dla młodych rolników. Przysługują one osobom, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40 roku życia. Płatność w wys. 60 euro/ha może być przyznawania maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha. Nowym rodzajem wsparcia jest również tzw. płatność dodatkowa w wys. 40 euro/ha. Mogą na nią liczyć rolnicy, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha.

Będzie też można otrzymać w ramach dopłat bezpośrednich tzw. płatności związane z produkcją, na które przeznaczone jest 15 proc. puli. Przyznawane będą tym rolnikom, którzy hodują bydło, krowy, owce czy kozy oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają buraki, ziemniaki skrobiowe, owce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len i konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji. Średnia płatność obszarowa wyniesie 243 euro/ha, a aktywny rolnik może otrzymać nawet 500 euro/ha.
Prezes A. Gross przypomniał, że wprowadzeniu nowych zasad przyznawania płatności obszarowych za 2015 r. towarzyszyła bardzo szeroka kampania informacyjna skierowana do rolników. Polegała on na prowadzeniu intensywnych szkoleń, nie tylko dla rolników, ale też dla pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Izb Rolniczych. ARiMR przygotowała także specjalne kalkulatory do wyliczenia płatności obszarowych czy powierzchni do zazielenienia oraz wydała również specjalne broszury na te tematy.

Uczestniczący w konferencji zastępca prezesa ARiMR Zbigniew Banaszkiewicz dodał, że aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja, wzorem lat poprzednich, wysłała do łącznie do 1,34 mln rolników za pośrednictwem poczty tzw. wnioski spersonalizowane, częściowo już wypełnione przez ARiMR  na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR.
Prezes ARiMR Andrzej Gross omówił także stan realizacji wypłat płatności bezpośrednich za 2014 r. oraz wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na l. 2007 - 2013. ARiMR w zasadzie kończy już wypłatę zeszłorocznych dopłat bezpośrednich. Przekazała już bowiem w ramach tych płatności ok. 13 mld zł, czyli 91% dostępnych środków, a pieniądze te trafiły na konta bankowe ok. 1,3 mln rolników, spośród ok. 1,35 mln rolników, którzy wiosną zeszłego roku ubiegali się o nie. ARiMR ma czas na zakończenie wypłat dopłat bezpośrednich za 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

Bardzo dobrze przebiega również realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na l. 2007 - 2013. Cały budżet tego Programu (ponad 72 mld zł), został już zakontraktowany, a z tej kwoty ARiMR wypłaciła 63 mld zł. Jak podkreślił Prezes Andrzej Gross: - Polska najszybciej wypłaca pieniądze z PROW 2007 - 2013 spośród wszystkich europejskich państw.
                                                                                                             
(za AGRO nr 3/2015)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+