Facebook

Gala Agroprzedsiębiorca 2015

Gala Agroprzedsiębiorca 2015

Gala Agroprzedsiębiorca RP 2015, która odbyła się 11 grudnia 2015 r. w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II w Warszawie, zgromadziła ok. 400 wybitnych przedstawicieli polskiego agrobiznesu, rolnictwa oraz firm i instytucji zajmujących szeroko rozumianą obsługą sektora gospodarki żywnościowej, a także przedstawicieli władz administracyjnych kraju, przedstawicieli nauki i doradztwa rolniczego oraz mediów.

Podczas Gali 12 agroprzedsiębiorców i rolników otrzymało szable oficerskie Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2015 bądź Zasłużonego Promotora Agrobiznesu RP 2015, zaś 3 zostało uhonorowanych buzdyganami i tytułami Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2015 lub Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015.

Organizatorem konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2015 jest redakcja AGRO. Patronat nad XXV edycją konkursu  pełnili:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz eurodeputowany Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Partnerem strategicznym był Bank Pekao SA, zaś partnerami: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich oraz Federacja Gospodarki Żywnościowej. Patronat medialny sprawowała Telewizja Interaktywna AgroNews.
    

Laureaci w kategorii Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2015

ZBIGNIEW AJCHLER, prezes na raz dwóch rolniczych spółdzielni produkcyjnych – Zdrowie w Izdebnie i RSP w Lubosinie, uchodzących za największych w kraju producentów prosiąt o światowych parametrach genetycznych i wysokim stopniu zdrowotności. Pierwszej spółdzielni szefuje 33 lata, drugiej 20 lat. Jeston także: właścicielem 200-hektarowego gospodarstwa przejętego z zasobów ANR, specjalizującego się w produkcji roślinnej oraz Prezydentem Loży Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego oraz wybranym ostatnio posłem do Sejmu RP.

RAJMUND GĄSIOREK, twórca i właściciel blisko 3000-hektarowego Gospodarstwa Rolno-Hodowlanego w Czerniejewie, specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego i zwierząt futerkowych, produkcji roślinnej i zatrudniającego ok. 300 pracowników stałych i tyluż sezonowych. Prowadzone przezeń gospodarstwo, dysponujące najnowocześniejszym sprzętem rolniczym i stosujące we wszystkich obszarach produkcji najnowsze światowe technologie, osiąga bardzo wysokie rezultaty produkcyjne.


Laureat w kategorii Wybitny Promotor Agrobiznesu RP 2015

Prof. TADEUSZ PAWŁOWSKI, dyrektor naczelny Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, któremu szefuje od 2003 r., i z którym związany jest pracą od 1979 r. PIMR znacząco przyczynił się do odbudowy i rozwoju przemysłu maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, wpływając na wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności, m.in. poprzez ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami w realizacji projektów i wdrażania innowacyjnych technologii. Z uwagi na swą wysoką pozycję w środowisku inżynieryjno-technicznym sprawuje o0n od 2008 r. funkcję wiceprezesa NOT i odpowiada w szczególności za współpracę z młodzieżą oraz nauki z biznesem.


Laureaci w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015

HUBERT BUKSOWICZ, współtwórca i prezes, założonego w 1992 r.  Browaru Jabłonowo, który początkowo wytwarzał piwo w niewielkich ilościach i rozprowadzał je lokalnie, a obecnie piwa rodem z Jabłonowa – poprzez hurtownie, w tym patronackie, oraz sieci sklepów, supermarkety i hipermarkety – są dostępne w całym kraju. Browar Jabłonowo, dysponujący wysokowydajnymi i nowoczesnymi  liniami technologicznymi, specjalizuje się w produkcji mocnych, treściwych lagerów. Przed kilku laty jego asortyment został poszerzony o piwa dla piwnych koneserów pod marką Piwnej Manufaktury. Browar Jabłonowo swój sukces zawdzięcza błyskawicznemu dostosowywaniu się do aktualnych potrzeb rynkowych.

BOGDAN DENARSKI, prezes i właściciel – założonej od podstaw w 1995 r. Fabryki Maszyn Rolniczych „Agro-Factory” w Lubieniu k. Łęczycy. Agro-Factory, zatrudniająca ok. 80 pracowników, specjalizuje się w produkcji agregatów: uprawowych, uprawowo-siewnych, talerzowych i podorywkowych, ponadto – wałów uprawowych, bron talerzowych, głęboszy, maszyn do pielęgnacji upraw polowych, łąk i pastwisk, myjek do warzyw, rozwijarek do bel słomy, skrzyń ładunkowych i betoniarek ciągnikowych. Maszyny i urządzenia rolnicze rodem z Lubienia  odznaczają się wysoką jakością i są dostosowane do standardów obowiązujących w UE. Z powodzeniem są one sprzedawane - poprzez dobrze zorganizowaną sieć ok. 70 stałych dealerów - na terenie Polski oraz eksportowane m.in. na rynki: Niemiec, Francji, Czech, Serbii - i od niedawna - Algierii.

JANUSZ GRUSZCZEWSKI, twórca i właściciel, założonego w 1991 r.,  Zakładu Metalowego „AGROMASZ” w Mrągowie, od 2000 r. specjalizującego się w produkcji szerokiej gamy ładowaczy czołowych wraz z osprzętem  do ciągników rolniczych. AGROMASZ, zatrudniający ponad 60-osobową załogę i od 2007 r. pracujący w oparciu o systemy zarządzania jakością ISO,  uzyskał stabilną pozycję na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Jego wyroby cenią zarówno użytkownicy maszyn, jak i eksperci - czego dowodzą liczne nagrody ogólnopolskie i targowe. Janusz Gruszczewski mówi o sobie, że jest „naznaczony” do pracy z młodymi ludźmi; od 1970 r. szkoli ich zawodowo.

ARLETA LINKA, właścicielka gospodarstwa drobiarskiego w Zamysłowie, wytwarzającego rocznie ok. 700 tys. szt. brojlerów kurzych, tj. blisko 1750 ton żywca. W kurnikach, w których odbywa się tucz brojlerów, stosowane są nowoczesne rozwiązania technologiczne i zautomatyzowany system produkcji. Jej ferma, spełniająca wszystkie wymogi ochrony środowiska naturalnego, wchodzi w skład rodzinnej grupy producentów drobiu Szymkowiak, stworzonej przed 4 laty wspólnie z  rodzicami, córką i synem oraz siostrą i jej mężem. Grupa Szymkowiak produkuje rocznie ponad 4,5 mln szt. brojlerów kurzych i ok. 200 tys. szt. jajek konsumpcyjnych dziennie. Arleta Linka, mimo wielu obowiązków zawodowych, znajduje też czas na działalność społeczną w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Stęszewie.
 
ZBIGNIEW MATKOWSKI, przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel - firmy Fosfan S.A. ze Szczecina, specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych - to kolejny zdobywca tytułu Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2015. Dzięki korzystnej lokalizacji z bezpośrednim dostępem do szlaku wodnego Szczecin- Świnoujście oraz posiadaniu własnych nabrzeży, Fosfan  świadczy także profesjonalne usługi przeładunkowe. Działalność produkcyjno-usługowa firmy oparta jest o nowoczesną technologię z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Nawozy produkowane przez Fosfan to produkty cenione przez klientów ze względu na wysoką jakość i gwarancję właściwego nawożenia wszystkich upraw polowych.  Zbigniew Matkowski, dzięki bieżącej współpracy z kadrą zarządzającą firmy Fosfan - ma duży osobisty wkład w rozwój firmy.

ALICJA i KRZYSZTOF SPYCHALSCY, właściciele  80-hektarowego gospodarstwa ogrodniczego w Pikutkowie, specjalizującego się w nowoczesnej uprawie warzyw gruntowych, takich jak: pomidory, cebula, marchew i burak czerwony. Ich gospodarstwo jest kompleksowo wyposażone w specjalistyczny sprzęt do uprawy i zbiorów warzyw, dysponuje także nowoczesną bazą przechowalniczą. Przy jego modernizacji Alicja i Krzysztof Spychalscy skorzystali z funduszy SAPARD i PROW. Sprzedaż warzyw z gospodarstwa jest w znacznej mierze prowadzona poprzez Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Ziemia Kujawska” zs. we Włocławku, którego Krzysztof Spychalski jest współzałożycielem i od kilku kadencji pełni funkcje prezesa.

KRYSTYNA i TADEUSZ SZEPIETOWSCY, założyciele i właściciele firmy Gama Group w Wysokiem Mazowieckiem, świadczącej usługi dla rolnictwa w zakresie wyposażania obór i kompleksowej obsłudze gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka. W 2008 r. Gama uzyskała deklarację zgodności i certyfikat CE na własne urządzenia udojowe, a tym samym stała się oficjalnym producentem urządzeń udojowych EUROMILK w Polsce. Nawiązała też współpracę w zakresie sprzedaży własnych urządzeń udojowych na terenie Białorusi, Ukrainy i Litwy oraz rozpoczęła tworzenie własnej sieci dealerskiej na terenie całej Polski. Obecny rozwój Gama Group, zatrudniającej ok. 75 pracowników, postępuje w kierunku wprowadzenia na rynek nowoczesnych, zautomatyzowanych technik udoju, mających na celu zwiększenie wydajności i produkcyjności zwierząt hodowlanych.

TADEUSZ ZIÓŁKOWSKI - od 1999 r. prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o. Garzyn oraz JAN SZKUDLARCZYK - wiceprezes Zarządu, od 42 lat związany z OHZ Garzyn. Obydwaj prezesi maja ogromny wkład w przekształcenia strukturalno-organizacyjne i modernizację OHZ Garzyn, który pod ich „rządami” stał się nowoczesnym przedsiębiorstwem hodowlanym, oferującym wysokiej jakości nośniki postępu biologicznego dla terenowej hodowli i mającym znaczący wpływ – poprzez prowadzoną działalność hodowlano-upowszechnieniową i wdrożeniową – na postęp w dziedzinie produkcji zwierzęcej i roślinnej w polskim rolnictwie.


Laureat w kategorii Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2015

Prof. dr hab. ALOJZY SZYMAŃSKI, od 2008 r. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ma znaczący osobisty wkład w dynamiczny rozwój tej najstarszej, bo obchodzącej w 2016 r. swoje 200-lecie, uczelni rolniczej w kraju, kształcącej  na 37 kierunkach oraz studiach doktoranckich 27 tys. studentów. Godne podkreślenia jest także to, że SGGW przez wiele lat współpracowała przy budowie obu linii warszawskiego metra. Obecnie zaś na uczelni funkcjonują centra badawcze na wysokim poziomie naukowym, np. bardzo nowoczesne Weterynaryjne Centrum Badawcze, które prowadzi już - w kooperacji z Uniwersytetem Medycznym - badania dotyczące walki z nowotworami i innymi chorobami cywilizacyjnymi. Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i na Wydziale Nauk o Zwierzętach prowadzone są prace w zakresie wykorzystania grafenu do walki z nowotworami. A na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji postawiono sobie szczytny cel, aby uczynić polską wołowinę smaczniejszą od argentyńskiej. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, SGGW jest uczelnią, która w rankingu popularności wśród maturzystów regularnie plasuje się w czołówce krajowej.


Przez 25 lat trwania konkursu Agrobiznesmen Roku – Agroprzedsiębiorca RP jego laureatom zostało wręczonych: 330 szabli oficerskich, czyli jeden Dywizjon Kawalerii 21 buzdyganów oraz 3 szyszaki – te  ostatnie zdobywcom tytułu Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów, którzy legitymują się co najmniej 50-letnim stażem w agrobiznesie. Przez minione 25 lat w konkursie najliczniej reprezentowane było przetwórstwo mięsne i drobiarskie  - wydało łącznie 43 „szablistów”, a po nim kolejno: przetwórstwo owocowo-warzywne, ogrodnictwo i szkółkarstwo, rolnictwo oraz przetwórstwo mleczne Wszystkim Laureatom konkursu należy się ogromny społeczny szacunek i wielkie uznanie za ich wybitne osiągnięcia produkcyjne i usługowe, za ambicję, ofiarność i upór w dążeniu do wyznaczonego celu, również za ludzkie i partnerskie traktowanie, zarówno swych podwładnych, jak i partnerów biznesowych. Redakcja AGRO w swoim specjalnym numerze grudniowym dokonania laureatów. Podczas Gali Agroprzedsiębiorca RP 2015  ponad 100 z nich zostało uhonorowanych Medalami 25-lecia, w kształcie tarczy z wizerunkiem szabel. Wręczali je: Minister Rolnictwa i rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+