Facebook

Krzysztof Figat - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2017

Krzysztof Figat - ZASŁUŻONY PROMOTOR AGROBIZNESU RP 2017

REKOMENDUJE
Maria Laska
Dyrektor Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
im. T. Kościuszki w Łowiczu:
- Starosta Łowicki Pan Krzysztof Figat jest bardzo dobrym menadżerem, dbającym o interesy całego powiatu. Jest bardzo skuteczny w działaniu i zdecydowanie dąży do wyznaczonego celu. Rozumie potrzebę kształcenia młodzieży na kierunkach rolniczych i okołorolniczych oraz dba, by kształcenie to odbywało się z pomocą najnowszych pomocy dydaktycznych. Dzięki jego życzliwym wsparciu - nasze ponad 100-hektarowe gospodarstwo rolne każdego roku ma możliwość wzbogacania bazy maszynowej poprzez zakupy najnowocześniejszego sprzętu  rolniczego. Cenimy też naszego Starostę za to, że kiedy są np. żniwa czy zbiór kukurydzy, pojawia się na naszym polu i staropolskim pozdrowieniem „Szczęść Boże" oraz szczerym uśmiechem wprowadza dobrą atmosferę oraz poczucie, że to, co robimy, nie jest mu obojętne.


Zawsze blisko ludzkich spraw
Od urodzenia związany jestem z Ziemią Łowicką. To tutaj się kształciłem i po dziś dzień pracuję, jak również czynnie uczestniczę w życiu  lokalnej, łowickiej społeczności. Działania na rzecz dobra Ziemi Łowickiej zawsze stanowiły dla mnie znaczącą wartość.

Od roku 2012 mam możliwość sprawowania funkcji Starosty  Łowickiego, co sprawia, iż w wymierny sposób mogę wspierać inicjatywy służące rozwojowi tego pięknego regionu w sferze przedsiębiorczości, rolnictwa, oświaty, czy też wymiarze społeczno–kulturalnym. Nim objąłem stanowisko Starosty Łowickiego, prowadziłem i nadal prowadzę gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję zbóż i warzyw na cele przemysłowe. Przez ponad dwadzieścia lat prowadziłem także własną działalność gospodarczą w branży transportowej i okołorolniczej. Znam więc dobrze realia i kierunki, które warto obrać, by wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, czy też rolników.

Dużą uwagę od lat skupiam na wsparciu życia społecznego. Jako starosta staram się włączać we wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie. Czynnie uczestniczę w działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na szczeblu powiatowym. Obecna działalność samorządowa daje mi możliwość współpracy z osobami, dla których, podobnie jak dla mnie, Ziemia Łowicka to wartość, o dobro której należy nieustannie zabiegać.

Jako starostwo mocno inwestujemy w oświatę, drogi i służbę zdrowia, korzystając przy tym ze środków własnych i maksymalnie wykorzystując krajowe i unijne fundusze pomocowe.

W 2013 roku wyszedłem z inicjatywą organizacji „Łowickich Żniw” – wydarzenia mającego na celu propagowanie minionego dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej. Zaangażowałem do tego Regionalny Zespół „Boczki Chełmońskie”, który w scenerii skansenu w Maurzycach w niezwykle wierny sposób odtwarza dawny obrzęd żniwny. W tym roku odbyła się już piąta edycja „Żniw”, w programie których - obok elementów związanych z tradycją i folklorem łowickim - znajduje się również wiele innych atrakcji dla gości odwiedzających skansen, jak choćby znamienity koncert Zespołu Mazowsze, który uświetnił ubiegłoroczne „Łowickie Żniwa”.

Naszym firmowym produktem jest także Biesiada Łowicka, która w tym roku odbyła się już po raz osiemnasty. Po objęciu stanowiska podjąłem starania, by Biesiada po kilkuletniej przerwie mogła powrócić do skansenu w Maurzycach. Sceneria chat krytych strzechą sprawia, iż wydarzenie to nabiera szczególnego klimatu. Biesiada, to program odbywający się na dwóch scenach - pierwszej krytej strzechą, w części z elementami folkloru oraz dużej scenie dla gwiazdy Biesiady.

Zarówno Biesiada, jak i Żniwa ściągają do skansenu w Maurzycach tysiące osób. Dzięki tym wydarzeniom znacznie zwiększyła się też frekwencja osób odwiedzających turystycznie skansen w ciągu całego roku. Skansen w Maurzycach stał się miejscem, w którym Powiat Łowicki organizuje coraz więcej przedsięwzięć kulturalno–społecznych. Przy ich organizacji  pojawiają się elementy obrzędowe przygotowywane przez łowickie zespoły ludowe, jak np.: obrzęd świętojański, obrzęd wesela czy obrzęd dożynkowy. Tylko w tym roku zorganizowaliśmy w skansenie - wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych - wizytę kilkudziesięciu szefów misji dyplomatycznych, podjęliśmy grupę z Meksyku i Japonii, gościliśmy uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folkowe Inspiracje. W tym roku także, nie ukrywam, że dzięki moim osobistym staraniom, udało się przeorganizować karczmę działającą w skansenie, tak by w jak najpełniejszy sposób móc sprostać oczekiwaniom gości.

Imprezą, która na trwałe wpisała się już w kalendarz kulturalny Powiatu Łowickiego, jest Piknik na Blichu – wydarzenie, które w swym programie zawiera zarówno elementy związane z łowickim folklorem, jak również – co jest niezwykle istotne - ma na celu prezentację sprzętu i nowych technologii w rolnictwie. Piknik staje się miejscem, w którym łowiccy rolnicy mają okazję się spotkać i zapoznać się z ofertą firm z branży rolnej. Podczas Pikniku organizujemy też coroczną akcję „Drzewko za makulaturę”.

Jako Starostwo Powiatowe w Łowiczu dużą wagę przywiązujemy do zacieśniania współpracy w szerokim zakresie z lokalnymi przedsiębiorcami i firmami. Od lat staramy się promować łowickie produkty, chociażby poprzez przygotowywanie pakietów promocyjnych produktów w formie kuferków opatrzonych logo i herbem powiatu, które trafiają do szerokiego grona instytucji i urzędów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Agros Nova, Firma Urbanek, Steven – to tylko niektóre z przedsiębiorstw, z którymi udało nam się nawiązać i kontynuować bliską współpracę. Tę współpracę i fakt wspierania przez przedsiębiorców inicjatyw podejmowanych przez Powiat Łowicki staramy się doceniać, m.in. poprzez fakt honorowania ich nagrodami przyznawanymi przez Powiat Łowicki. Takim wyróżnieniem jest Marka Regionalna Łowickie – nagroda mająca na celu promowanie i sygnowanie przedsięwzięć, produktów i usług o szczególnym znaczeniu dla regionu związanych z dorobkiem kulturowym i gospodarczym Ziemi Łowickiej. Marką Regionalną Łowickie zostały wyróżnione firmy związane z regionem łowickim, m.in.: Agros Nova, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w  Łowiczu, Steven, Styromax, Firma Bracia Urbanek, PPH Firma oraz Gospodarstwo Sadownicze Rodziny Papiernik.

Inną, równie ważną nagrodą związaną z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości i przyznawaną przez Powiat Łowicki jest Nagroda im. Władysława Grabskiego. W kolejnych latach zostały nią uhonorowane osoby i firmy mające szczególne zasługi dla rozwoju łowickiej przedsiębiorczości: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zdunach, Self Company Group oraz Kazimierz Urbanek - twórca firmy Bracia Urbanek.

(za AGRO 10/2017)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+