Facebook

O nowych rynkach dla polskiej żywności

O nowych rynkach dla polskiej żywności

13 sierpnia br. GUS podał nowe, optymistyczne dane dotyczące naszego eksportu. Eksport za I półrocze 2015 r. wzrósł o 6,3 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dodatni bilans wyniósł prawie 12 mld zł, przy ponad 4 mld zł deficytu przed rokiem. Znaczny udział w tych osiągnięciach miał sektor rolny, który zajmuje trzecią pozycję z 13% udziałem.

 - Odnotowaliśmy 6,4% wzrost wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych w minionym półroczu, przy wzroście importu jedynie o 1,9%. A to oznacza 17,7% wzrost dodatniego salda wymiany tymi produktami. Nowe rynki zdobywamy dlatego, że polskie produkty odznaczają się najwyższą, światową jakością – powiedział na konferencji prasowej minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Uczestniczący w konferencji główny lekarz weterynarii Marek Pirsztuk oraz główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusz Kłos przedstawili bliższe dane dotyczące ustalania warunków dostępu dla naszych produktów rolno-spożywczych do kolejnych rynków zbytu.

Tylko w pierwszym półroczu tego roku uzgodnione zostały świadectwa zdrowia na wywóz z Polski do: x Algierii (konie, produkty z udziałem mięsa drobiowego, wołowego i owczego poddane obróbce termicznej w wysokiej temperaturze oraz pasze dla ryb) x Azerbejdżanu (bydło hodowlane i użytkowe) x Czarnogóry (produkty mleczne) x Egiptu (mięso wieprzowe b/k, wyroby i produkty wieprzowe, mleko i produkty mleczarskie, mięso drobiowe i produkty mięsne) x Indii ( mleko i produkty mleczne oraz produkty rybołówstwa) x Japonii (świnie hodowlane oraz produkty wołowe z mięsa importowanego). Ponadto uzgodnienia świadectw zdrowia dotyczyły: Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Maroka, Meksyku, Nowej Zelandii, Panamy, Serbii, Singapuru, Tadżykistanu, Tajlandii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy i USA. W efekcie nasze produkty obecne są już na 73 rynkach, nie licząc całego rynku UE.

Obecnie trwają kontrole polskich zakładów przez inspektorów z: Izraela, Kuby i Turcji. Do końca 2015 r. planowane są kontrole przez odpowiednie służby weterynaryjne takich państw jak: Ukraina, Arabia Saudyjska, Chiny, Meksyk, Malezja, Singapur i Republika Południowej Afryki.
Podobnie jak Główny Inspektorat Weterynarii również Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) bardzo aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu dostępu do nowych rynków zbytu, w tym do rynków zamkniętych z procedurą analizy ryzyka dla owoców świeżych, głównie jabłek i gruszek. Jako rynki perspektywiczne dla jabłek należy wymienić: Chińską Republikę Ludową, Wietnam, Tajwan - w odniesieniu do których procedury analizy ryzyka (PRA) są na etapie zaawansowanym. W najbliższym czasie (wrzesień br.) wizytę w Polsce złożą eksperci z Chińskiej Republiki Ludowej i Wietnamu w ramach trwającej procedury analizy ryzyka dla polskich jabłek. PIORiN w 2014 r. złożył wnioski o przeprowadzenie analizy ryzyka dla eksportu polskich jabłek do: Brazylii, Kostaryki, Kolumbii, zaś w 2015 r. do Tajlandii. Polska jest jednym z 7 krajów Unii Europejskiej, który ubiega się o udostępnienie rynku USA dla jabłek i gruszek. Również, jest jednym z 7 krajów, które są w trakcie przygotowywania wniosku o przeprowadzenie analizy ryzyka dla jabłek i gruszek do Meksyku.
Szefowie obu inspekcji podkreślili też, że nie ma żadnych problemów z jakością polskich produktów eksportowanych na zagraniczne rynki, a ostatnie zastrzeżenia kierowane ze strony Federacji Rosyjskiej nie mają najmniejszego uzasadnienia.

Źródło – MRiRW (za AGRO 8/2015)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+