Facebook

Obiecujące wieści z Brukseli

Obiecujące wieści z Brukseli

Obiecujące wieści z Brukseli

Najważniejszymi tematami posiedzenia unijnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa  w dn. 16 marca 2015 r. było omówienie spraw rolnictwa ekologicznego i sytuacji na rynku mleka. W zakresie rolnictwa ekologicznego, zmiany zaproponowane przez Prezydencję generalnie idą w dobrym kierunku, ale wymagają jeszcze dalszych prac, aby Polska mogła je w pełni poprzeć. Największe wątpliwości budzi kwestia pozostałości substancji niedozwolonych w produktach ekologicznych oraz przeprowadzanie kontroli w gospodarstwach ekologicznych. Odnośnie ryku mleka Komisja Europejska potwierdziła możliwość rozłożenia opłat za przekroczenie kwot mlecznych na 3-letnie nieoprocentowane raty. Oznacza to, że opłaty te nie będą wnoszone jednorazowo w pełnej wysokości zarówno przez rolników, jak i przetwórców. Ponadto Komisja przedstawiła swoje dość optymistyczne prognozy dla tego rynku, z którymi nie zgodziła się Polska, podobnie jak wiele innych krajów. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki poinformował, iż sytuacja po zniesieniu kwot może być nadal trudna, m.in. ze względu na presję konkurencyjną i konieczność dalszego obniżania kosztów produkcji. Polska zaapelowała do Komisji Europejskiej o urealnienie tzw. siatki bezpieczeństwa, która obecnie jest niewystarczająca. Zdaniem polskiej strony należy też pilnie zrewidować ceny interwencyjne na produkty mleczarskie oraz inne produkty rolne.

Przy okazji posiedzenia Rady Ministrów, min. Marek Sawicki odbył dwustronne spotkanie z komisarzem ds. rolnych Philem Hoganem, podczas którego przedstawił informacje o trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz rynku mleka. Odnośnie rynku wieprzowiny - min. Sawicki poinformował o utrzymującej się tendencji spadkowej cen oraz zwrócił uwagę na konieczność podjęcia szybkich działań, m.in. umożliwiających eksport na rynki państw trzecich (Japonia, Chiny czy Korea Południowa). W tym kontekście podkreślił potrzebę pilnego uznania przez Japonię regionalizacji w związku z ASF. Kolejną poruszoną kwestią była potrzeba podniesienia górnego progu dostępu w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych” z obecnie przyjętego poziomu wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO) 200 tys. euro do co najmniej 250 tys. euro w odniesieniu do rozwoju produkcji prosiąt.

W odpowiedzi komisarz Hogan odniósł się do wprowadzonej przez KE od 9 marca br. możliwości korzystania z mechanizmu prywatnego przechowywania. W opinii KE mechanizm ten, mimo utrzymującej się negatywnej sytuacji cenowej, w najbliższym czasie powinien spowodować odwrócenie tej trudnej sytuacji i przyczynić się do wzrostu cen. Odnośnie propozycji podwyższenia górnego progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa Phil Hogan zapewnił, że będzie możliwe dokonanie takiej zmiany.

Ostatnim tematem poruszonym podczas spotkania była kwalifikowania zwierząt do płatności związanych z produkcją. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, zwierzęta nie wprowadzone do systemu w określonym reżimie czasowym, nie są kwalifikowane do wsparcia. Komisarz zapowiedział zmianę tego przepisu w najbliższym czasie.

(za AGRO nr 3/2015)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+