Facebook

Sławomir Białkowski - Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

Sławomir Białkowski - Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

REKOMENDUJĄ

Elżbieta i Wojciech Pysiak
Właściciele gospodarstwa rolnego w Zdziechowie
Mistrzowie Krajowi AgroLigi 2008:

- Mieć takiego gospodarza gminy, jakim jest nasz wójt Sławomir Białkowski, z całego serca życzylibyśmy każdej gminie w Polsce. Właściwie wszystko pozytywne i dobre, co przydarzyło się w ostatnich 18 latach gminie Zakrzew, to głównie Jego zasługa. Dzięki fachowości, staraniom i wyobraźni wójta Białkowskiego – gmina Zakrzew uchodzi dziś za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w woj. mazowieckim.


Wójt, który nie rzuca słów na wiatr

Jestem człowiekiem stąd. Od urodzenia mieszkam bowiem we wsi Bielicha położonej na terenie gminy Zakrzew. Za mojego dzieciństwa nasze okolice wyglądały zupełnie inaczej. Nie było dróg asfaltowych, szkoły i świetlice nie były tak dobrze wyposażone i nie wyglądały tak ładnie jak obecnie. Nie było też w ogóle boisk wielofunkcyjnych. A ludzie tutaj zajmowali się głównie tradycyjnym rolnictwem i byli gorzej wykształceni. Do tego władze miejscowe nie posiadały takich uprawnień co dzisiaj i wszystkie ważniejsze decyzje musiały zapadać w województwie.

     Mam to szczęście, że kiedy w 1998 r. - po wygranych wyborach - obejmowałem  po raz pierwszy funkcję wójta gminy Zakrzew, od 8 lat gminna Polska była już  zarządzana samorządowo. Czyli ludzie tu na miejscu mogli stanowić o tym, co i jak należy robić, w jakim kierunku rozwijać swoją gminę, jak ją unowocześniać czy upiększać. Ten rok był również ważny z faktu z innego względu: zapoczątkowywał tzw. okres przedakcesyjny przed wejściem Polski do UE, który wiązał się z napływem do naszego kraju pierwszych unijnych pieniędzy. Trzeba było więc zakasać rękawy…

     Kiedy jestem pytany o powody tak dynamicznego i wszechstronnego rozwoju gminy Zakrzew za czasu mojego urzędowania jako wójta, zwykle odpowiadam, że jest ich wiele. Ale najważniejszy z nich, według mnie, to to, że udało mi się z miejsca znaleźć wspólny język z gminnymi samorządowcami. Niewątpliwie pomocne w tym było to, że jestem „swój”, ale także moje fachowe przygotowanie: ukończone studia podyplomowe z obszaru zarządzania samorządem oraz kwalifikacje zdobyte na kursach  z zakresu dotacji unijnych. Dorobiliśmy się również w urzędzie gminy Zakrzew fachowej kadry urzędników, wyspecjalizowanych w funduszach unijnych i krajowych.

     W myśl powiedzenia „zgoda buduje”, udało nam się w gminie Zakrzew wspólnie dokonać tylu ważnych rzeczy, o jakich z nas nikt nawet wcześniej nie marzył. Wybudowaliśmy: nowoczesne i doskonale wyposażone Gminne Centrum Kultury, Informacji i Edukacji w Zakrzewie, w którym odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, domy ludowe ze świetlicami i strażnicami OSP, placówki oświatowe, w tym przepięknie i funkcjonalne urządzone przedszkole samorządowe czy wielofunkcyjne boisko Orlik. Udało nam zmodernizować i wyasfaltować wiele dróg lokalnych. Naszą wielką atrakcją turystyczną stał się utworzony w Taczowie (byłem jego gorącym orędownikiem) przestrzenny Park Historyczny z Rycerzami Bogurodzicy, dioramą obrazu Bitwy pod Grunwaldem i głazem z płaskorzeźbą „Hołd Pruski”. W ramach tego historycznego kompleksu powstaje obecnie Muzeum Etosu Rycerskiego. Naszym priorytetem jest obecnie dokończenie budowy nowoczesnego Centrum Oświatowego we wsi Bielicha wraz z salą gimnastyczną i boiskiem Orlik.

    W naszej gminie dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska. Temu służą liczne inwestycje w tym zakresie. Gmina jest już w pełni zwodociągowana. Podłączyliśmy też  do kanalizacji ponad 1100 gospodarstw. Ostatnio zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody w Zakrzewie i zbudowaliśmy nową w Dąbrówce Podłężnej. Za osobisty sukces poczytuje sobie fakt wprowadzenia już w 1999 r. na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zostało ono poprzedzone przeprowadzeniem, przy współudziale Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, akcji informacyjnej mającej na celu przybliżenie problemu powstających odpadów. Wykłady takie odbywały się zarówno wśród uczniów w szkołach, jak i dla dorosłych w urzędzie gminy. Organizowane były też  konkursy wiedzy ekologicznej, w których nagrodami były wycieczki klasowe do ogrodu botanicznego w Powsinie i cenne nagrody rzeczowe. Obecnie planowane jest wyposażenie każdego gospodarstwa domowego z przydomową oczyszczalnią ścieków.

     Co istotne – do wszystkich tych i innych przedsięwzięć udało się nam, jako samorządowi, przekonać ogół mieszkańców gminy Zakrzew. Satysfakcję sprawia nam dziś, gdy goście odwiedzający nasze okolice nie mogą się nadziwić, że w stać nas było jako gminę na tyle nowoczesnych i przeróżnych inwestycji.

Co do mnie, to zawsze staram się wykonywać to, co obiecałem w trakcie kolejnej kampanii wyborczej. Nie jestem człowiekiem, który zwykł rzucać słowa na wiatr. Jeśli już coś obiecam moim wyborcom, to staram się to zrobić. Tylko czynami bowiem zyskuje ich zaufanie, uznanie i sympatię. I tego się, w swojej służbie mieszkańcom gminy Zakrzew, trzymam.

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+