Facebook

Barometr Bayer 2015: rolnicy coraz bardziej otwarci na zmiany

Barometr Bayer 2015: rolnicy coraz bardziej otwarci na zmiany

W Polsce – podkreślano 14 września br. podczas konferencji prasowej w Salonie Zdrowia Baylab - wyraźnie zmienia się  podejście do „zmian”, do tego kojarzy się ono coraz częściej, jako potrzeba, a nie przymus. Interesujące jest również to, że swój pozytywny stosunek do zmian coraz bardziej wyrażają polscy rolnicy.  Takie m.in. wnioski płyną z badania ogólnopolskiego pn. „Barometr Bayer 2015”, wykonanego w maju 2015 r. – na zlecenie firmy Bayer - przez Millward Brown na grupie ok. 900 osób, w tym blisko 150 rolników, w wieku 18-55 lat, w którym pytano Polaków  m.in. o podejście do zmiany: codziennych przyzwyczajeń, działań prozdrowotnych, warunków życiowych, rozwoju intelektualno-zawodowego oraz nauki obsługi nowych urządzeń.

Rolnicy, podobnie jak pozostali respondenci, prezentują pozytywne nastawienie emocjonalne do zmian: ba, częściej deklarują zamiłowanie do nowości (68 proc. rolnicy, przy 62 proc. ogółu respondentów), doceniają odmienne poglądy (odpowiednio: 67 proc. rolnicy i 59 proc. ogół badanych), lubią też zmiany w życiu (odpowiednio: 53 proc. i 46 proc.).
Polacy najczęściej dokonują zmian na rzecz zdrowia (wykonują badania profilaktyczne, przechodzą na nową dietę) – deklaruje to 3 na 4 respondentów. Kolejne zmiany, wprowadzane w życiu, to obsługa nowych urządzeń czy aplikacji (69 proc.) oraz zmiana przyzwyczajeń – tj. sposobów wykonywania codziennych czynności czy spędzania wolnego czasu (67 proc.). Deklaracje rolników nie odbiegają od tych wyników. Spośród działań, o które pytano w badaniu, Polacy najrzadziej dokonują zmian w kierunku poprawy swoich warunków mieszkaniowych oraz sytuacji zawodowej (zmiana pracy, podniesienie kwalifikacji). Niemniej, rolnicy częściej niż pozostali badani podejmują działania w tych obszarach (38 proc., wobec średniej 33 proc.).

Co ciekawe - rolnicy częściej niż inni respondenci deklarują stosowanie w codziennej pracy efektów aktualnych badań (rolnicy 48 proc., średnia 42 proc.). Bardziej też doceniają znaczenie najnowszych technologii dla jakości kontaktów społecznych (50 proc., wobec  39 proc.). Jednocześnie, podobnie jak ogół badanych, rolnicy uznają jako ważne, by przez całe życie uczyć się czegoś nowego (81 proc,. przy średniej 85 proc.), a nauka to wybór, nie konieczność (dla 65 proc. ogółu i 67 proc. rolników). Jak się okazuje, Polacy lubią się uczyć: dla blisko 90 proc. respondentów, w tym 82 proc. rolników - to ogromna satysfakcja i duża wartość, nawet wówczas, gdy nie przynosi im to wymiernych korzyści (średnia 73 proc., rolnicy 71 proc.). Jednak pożytki te świetnie dostrzegają, deklarując np., że zdobycze nauki czynią ich pracę bardziej efektywną (85 proc. dla ogółu i 82 proc. - rolników).
- Blisko 80 proc. Polaków uważa, że nauka gwarantuje jakość życia. Świadczy to o ogromnej świadomości znaczenia nauki dla codziennego życia, zwłaszcza w połączeniu z otwartością na zmiany i ciągłym zdobywaniem wiedzy – komentuje wyniki Christophe Dumont, prezes Bayer Sp. z o.o. – Postawy te dostrzegamy na co dzień w naszym Salonie Zdrowia Baylab – miejscu, w którym dzielimy się wiedzą, organizując otwarte warsztaty popularnonaukowe, cieszące się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Aby pogłębić wątek korzystania z osiągnięć nauki w codziennym życiu, zapytano też badanych, na ile istotne są dla nich kwestie bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań. Okazało się, że szczególną wagę przywiązują do nich rolnicy: 62 proc. deklaruje, że gdy tylko może, wybiera sprzęty droższe, ale posiadające atesty bezpieczeństwa (wobec 53 proc. ogółu respondentów). To istotne w przypadku narzędzi pracy, takich jak np. maszyny rolnicze (82 proc. wskazań rolników). Rolnicy też mają większą od ogółu badanych świadomość faktu, że produkty testowane pod kątem bezpieczeństwa muszą kosztować drożej (62proc. rolnicy, wobec 58 proc. ogółu).

 – Najciekawszym, moim zdaniem, wnioskiem z tych badań jest otwartość i pozytywny odbiór postępu wśród większości Polaków. W znikomym stopniu przejawiają oni resentymenty do zastanych strategii działania czy konserwatywnych przekonań. Jest to pogląd jednolicie podzielany przez różne grupy demograficzne i zawodowe – uważa dr Izabella Anuszewska, socjolog z firmy Millward Brown.
Dla ekonomisty prof. Witolda Orłowskiego – „Barometr Bayer 2015” unaocznił, że ze skłonnością do uczenia się i akceptowania zmian nie jest w naszym kraju najgorzej. – Oczywiście, zmiana stanowi zawsze jakieś wyzwanie – do zmian jesteśmy bardzo często zmuszani. Ważne jest więc to, że pytani Polacy mieli do zmian stosunek pozytywny. Przygniatającej większości zmiany kojarzyły się z potrzebą, a nie przymusem, a innowacje ze zmianami na lepsze.  To bardzo pozytywne spojrzenie, doceniające przede wszystkim fakt, że zmiany (zwłaszcza nowe technologie, narzędzia pracy, spędzanie wolnego czasu, odkrycia naukowe) prowadzą do poprawy życia.

(za Magazynem Ludzi Przedsiębiorczych AGRO 10/2015)

Wróć
A
A
A
300x300_colsen 56921 agralex-250x78 alima_bis apis_logo1 bin-n bronisze_001 facebook-logoimage-facebook-logopng-moshi-monsters-wiki-dmua0wep file-fecea87dfb657b18df13608903d87cb2 fosfan-logo foto logo do zamiany img_logo klimowicz-bis-logo klimowicz-gpoiw-logo krasnystaw_logo100 krason-rosady-warzyw-logo l_d_hse logo (1) logo (1) logo (2) logo 3 firmy logo logo logo_agrotnews logo_bartnik1 logo_colian_full_size logo_grot logo_grycan logo_krukowiak logo_male logo_pimr-male1 logo_roja logo-metalbud-nowicki milk_hydrosan mlekovita-logo mtp_logo_boczne new_logo osm_piatnica_logotyp osm-kalisz-brand-identity-design polmak - logo pss_spolem r03 s6_agro_biznes_klub sedar starcologo stowarzyszenie eksporterow tbtexqzv vic xlogo logo_agrobroker_tlo

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, lok. 112
tel.: 600 079 010
e-mail:[email protected]

Projekt i realizacja: Laboratorium Artystyczne
Oprogramowanie: Black Wolf CMS
Google+